dissabte, agost 30, 2003

Trucos per al Tungsten|T

Palm
A PalmOne, nou nom de Palm, hi ha una nova p�gina de trucos per al Tungsten T: Tips for the Tungsten T Handheld. Est� en angl�s. M�s informaci�

diumenge, agost 24, 2003

Per qu� no hi ha prou amb un bon antivirus

Cecil Williams
L'invasi� de l'�ltim virus, Sobig.F m'ha ensenyat alguna cosa important: No hi ha prou amb el millor antivirus actualitzat. He rebut m�s de dos mil missatges de correu amb el virus i he resistit ! Ho he aconseguit amb les seg�ents mesures de seguretat:

    Mur de foc actualitzat

    Antivirus actualitzat amb connector de correu

    No fer servir MS Outlook

    Filtres de correu.

La veritat �s que el virus va passar les dos primeres mesures, per� no les dos �ltimes. Just despr�s, vaig actualitzar l'antivirus, i la resta d'atacs ja van ser detinguts. Si com jo, us connecteu cada dia per a baixar el correu i navegar, �s inevitable que quan surti un virus de propagaci� tan r�pida com el Sobig.F, el millor antivirus trigar� un o o dos dies en actualitzar-se. Per�ode m�s que suficient per a ser infectats. El mur de foc pot detenir els atacs directes, per� no els m�s indirectes, amb l'adre�a de correu. Ja fa uns quatre anys que vaig deixar de fer servir Outlook. I gaireb� cada dia beneeixo el moment d'il�luminaci� divina en que vaig prendre tan encertada decisi�. Les coses van des d'aleshores molt�ssim millor. �s m�s f�cil fer les c�pies de seguretat del correu, i per sobre de tot es van acabar els atacs per correu. A menys que sigui jo qui executi els fitxers annexos. Ja fa temps que tenia un potent joc de filtres de correu, perqu� cada dia rebu m�s propaganda indesitjada. Per� gens a veure amb el meu recent descobriment: Els filtres de Cecil Williams.

Ells em van salvar del Sobig.F.

Gr�cies Cecil

Actualitzaci�, novembre 2003
Els filtres de correu de Cecil ens ofereixen potents opcions per separar els missatges m�s perillosos, marcar-los amb colors segons la seva perillositat, llista blanca, i llista negra, i tot aix� autom�ticament!
La llista blanca, consisteix en acceptar el correu nom�s d'una llista d'adreces conegudes. La llista negra, en el contrari, �s a dir en rebutjar el correu d'una llista d'adreces conegudes.
Al seu complert lloc web, en Cecil ens explica, de forma planera i amb exemples totes aquestes possibilitats juntament amb consells per triar un compte de correu que els robomails no puguin xapar f�cilment. Fins i tot podem baixar els filtres i seguir les instruccions adaptar-los a les nostres necessitats.

Un �ltim consell, per a protegir-se dels virus, �s no fer servir ni el messenger, ni el Kazaa ni utilitats per l'estil, ni el MS Office ni el Windows. Les alternatives s�n: al Messenger el Jabber, al Kazaa el Shareaza, al MS Office, el OpenOffice i al Windows el Linux. Tots s�n catal� i a m�s lliures, amb versions per Windows i Linux ! Com que el codi �s obert. ha estat verificat i millorat per molts experts.

Refer�ncies:

Antivirus:
Symantec El m�s veter� i prestigi internacional.
Panda Antivirus Un cl�ssic catal�, reconegut internacionalment. S'actualitza autom�ticament de forma peri�dica.
AVG Antivirus. Un bon antivirus gratu�t per a �s personal i educatiu. S'actualitza autom�ticament de forma peri�dica. (En angl�s).

Informaci� sobre virus:
Virusattack En castell�.

Murs de Foc:
Symantec El m�s veter� i prestigi internacional.
ZoneAlarm Un bon mur de foc gratu�t per a �s personal, molt senzill de configurar. S'actualitza autom�ticament de forma peri�dica. (En angl�s)

Gestors de Correu:
Pop Corn. Un programa molt lleuger, sense instal�laci�.
Eudora de Qualcomm, un veter�.

Filtres de Correu:
Els filtres de Cecil Williams.

M�s eines d'internet en catal� a Softcatal�

dimecres, agost 20, 2003

Nou nom d'aquest lloc: PalmCAT


Després d'un temps de reflexió he decidit posar el nom de PalmCAT a aquest lloc. Si no rebo opinions en contra. Potser també canviaré l'adreça, que ja he reservat.

Navegar a internet amb Bluetooth

Categoria:

He aprofitat uns dies de vacances per connectar el Tungsten|T al meu PC amb Win98.

Per a connectar el PC amb Bluetooth. He fet servir el Belkin USB Bluetooh Adaptor, que es troba a PCCity, per 54,64 Euros.

M'ha servit per aprendre que un adaptador BT sustitueix a un cable d'uns pocs metres. L'intensitat de la transmissi� �s "Massa fluixa" (Too weak) encara que estigui tocant a l'adaptador. Aix� que nom�s es pot navegar amb el Tungsten des de la mateixa habitaci� o de la del costat. Abans de sortir de casa ja s'ha tallat la comunicaci�. Sera q�esti� de pensar en un Punt d'Acc�s. Continuar�.

Amb Win-Hand es pot controlar el PC des del Palm !

L'adaptador inclou el programari per sincronitzar l'ordinador de m� i per connectar a internet amb W2000 i XP. Per a W98 cal un programa que assigni una IP fixe, com ara MochaPPP o WinRoute. Els enlla�os i tota la configuraci� es pot trobar en el seg�ent forum d'InfoPalmCenter
HOWTO: Palm Bluetooth Net Access with Windows

Not�cies relacionades:
Llocs per navegar amb un ordinador de butxaca
Com puc connectar-me sense fil (Wi-Fi) amb un Palm?
Qu� �s el Bluetooth?

Experiencias con el PALM Tungsten C

Experiencias con el PALM Tungsten C
Tungsten C

Comentario gentileza de Federico Luque

Dos caracter�sticas diferencian este modelo del resto de modelos de PALM.

a) Disponibilidad de teclado f�sico.
Este teclado puede ser �til o no, depende de la persona que lo utilice. En mi caso me fue de utilidad al empezar a usar el PALM ya que se requiere un poco de pr�ctica para trabajar con graffiti. A veces sigo utilizando el teclado cuando tengo que escribir una �nica palabra, por ejemplo una contrase�a de letras y n�meros, o cuando pongo los signos especiales, acentos por ejemplo, ya que resulta un poco m�s c�modo, solo se requiere la pulsaci�n de la tecla de funci�n azul y la tecla correspondiente. Muy �til tambi�n es el teclado para el caso de extraviar el puntero y no disponer en ese momento de un repuesto. Para responder a aquellos que dicen que el teclado es peque?o para usarlo con sus dedos, se tendr�an que fijar en que cada tecla ocupa, m�s o menos, la misma superficie que las teclas de una calculadora cient�fica normal. Y por �ltimo puede darse el caso de los que prefieran, por principios, utilizar un teclado tradicional que escribir de forma pseudonormal letra a letra con el procedimiento graffiti.

b) Disponibilidad de conexi�n Wi-Fi (802.11b) integrada.
Nadie dir�a que podemos conectar con otros dispositivos y con Internet y Intranet v�a wireless con el est�ndar 802.11b ya que no se ve ni un �pice de la antena, la lleva integrada en el interior. Lo m�s normal para conectar el PALM con el ordenador base es que se haga a trav�s de la base-alimentador (conectada al ordenador a trav�s de USB), pues bien con este modelo podemos hacer el HotSync directamente a trav�s de Wi-Fi desde cualquier rinc�n alrededor de un punto de acceso a una distancia vista de unos 150 m o de 25 a 30 m con obst�culos. Y la sincronizaci�n se hace de forma perfecta y r�pida.
Podemos conectar directamente a Internet a trav�s de un punto de acceso. El programa navegador Web que incorpora no permite ventanas emergentes, lo cual es un inconveniente seg�n que p�ginas visitemos. Tenemos la posibilidad de construir Webclippings que en resumen son p�ginas html adaptadas al formato de PALM.

Versi� en catal� (plucker i html)

Els accents, Blogger i el catal�Els accents m'estan tornant boig des que fa unes setmanes Blogger va canviar al nou sistema d'edici� de not�cies. He fet diverses proves i sempre hi ha algun accent que es canvia en interrogant. El costat positiu �s que el catal� est� previst a la configuraci� i ara la data pot sortir en catal�. Haur� de preguntar algun altre bloggista catal� com s'ho fa !

3 de setembre: Solucionat !

dilluns, agost 11, 2003

Programari lliure i gratuït per a Palm OS en català


Categoria: Aplicacions

Pàgines web dels programes per la Palm que he traduït i altres contribucions:

Els següents programes, estan tots en català:

Happydays
HappyDays 2.24 beta 1
Descripció:
HappyDays és una aplicació per gestionar dates de les adreces i del bloc de notes del Palm, com ara els anniversaris dels vostres coneguts i familiars, i exportar-los a l'agenda del Palm. és un programa gratuït sota llicència GNU General Public License. està desenvolupat amb PRC-Tools i Linux.
baixarBaixar Happydays

Happydays
DB (Pilot-DB) v1.0.4
Descripció:
Pilot-DB és una base de dades gratuita, com ara ThinkDB o JFile.
Hi ha diverses aplicacions per crear, editar i exportar arxius Pilot-DB o importar arxius de diversos formats com ara arxius CSV, Excel, ASCII i Staroffice files a l'ordinador de taula. DB és una potent base de dades amb moltes prestacions, entre altres inclou plug-ins per a JFile3, DB, Db2, DB3, MobileDB i la llibreta de notes.
baixarBaixar DB

Autor: Chalain Marc
http://pilot-db.sourceforge.net/
(només angles) http://www.freewarepalm.com/database/db(pilot-db).shtml

Gartrip 205a for Windows
Descripció:
Windows PC shareware program for Garmin and Magellan GPS receivers
http://www.gartrip.de

BeamMobile v2.1.5
Descripció:
BeamMobile és una eina per intercanviar tarjes de visita i notes de calendari entre ordinadors amb Palm OS i tel fons GSM d'infrarrojos.
baixarBaixar BeamMobile

Plucker Desktop 1.4.0.0
Descripció:
Interfície gràfica que permet adaptar pàgines web al Palm
baixarBaixar Plucker Desktop

pdaConverter 1.2
Descripció:
Interfície gràfica per a Windows per la base de dase de dades lliure DB. Té moltes prestacions, entre altres permet llegir els seg ents tipus d'arxius: PDF, HTML, Rich Text, Windows Help Format, Word Perfect, Text, Aportis Doc, JPEG, GIF, PNG i pot escriure arxius: Plucker, Aportis Doc i zTXT.
http://www.jakewalk.de
baixarBaixar pdaConverter

DB-Editor 0.5.1.1
Descripció:
Interfície gràfica per a Windows per la base de dase de dades lliure DB. Té moltes prestacions, entre altres inclou connectors (plug-ins) per a JFile3, DB, Db2, DB3, MobileDB i la llibreta de notes.
baixarBaixar DB-editor

Weasel Reader 1.59.3
Descripció:
Lector de llibres electronics especialitzat, per a PalmOS amb prestacions avançades
baixarBaixar Weasel Reader

Altres programes en catala per a PDAs:
(Other catalan programs for handhels:)
Métro
Guia interactiva del metro de Barcelona, Bilbao, Valencia, Madrid i molts més ! Calcula el trajecte més curt, el més rapid, indica els lloc d'inter s especial. Hi ha una versi web i una wap.
The ultimate subway guide for your Palm or PocketPC (and for the WEB & WAP too)
By Patrice Bernard & Frank Van Caenegem
baixarBaixar M tro
Versi web: http://perso.wanadoo.fr/tatami/Metro/index.html

Notícies relacionades: Nova versi ampliada de la xarxa de transports de Barcelona

WorldCup
baixarBaixar Worldcup

Keyring for PalmOS
Descripció:
Keyring permet desar de forma segura claus secretes i informació confidencial a un ordinador de butxaca amb PalmOS.
baixarBaixar Keyring

Més informació

Seg ent: UniMatrix en català per a PalmOS

Notícies relacionades:
Per què l'adaptació lingüística no pot ser lliure
Programari, llicències, garanties, multinacionals i el català

dijous, agost 07, 2003

Nova versi� 1.2 beta de pdaConverter a PalmGear en Catal�

Categoria: Aplicacions
pdaConverter
pdaConverter �s m�s que una interf�cie gr�fica per a Plucker i makezTXT. PdaConverter inclou molts filtres que permeten veure documents al vostre ordinador de m�. Mentre que Plucker �s perfecte per llegir arxius, makezTXT crea arxius de text molt comprimits que es poden llegir amb WeaselReader.

de pdaConverter a PalmGear permet llegir els seg�ents tipus d'arxius:
PDF
HTML
Rich Text
Windows Help Format
Word Perfect
Text
Aportis Doc
JPEG
GIF
PNG
i pot escriure arxius:
Plucker
Aportis Doc
zTXT

La versi� catalana ja est� disponible a pdaConverter a PalmGear . Agrair� els comentaris i sugerencies.
Plucker
Plucker Tamb� disposa d'un nou escriptori que acaba de ser tradu�t al catal�.
DB-Editor
DB-Editor, la interf�cie gr�fica d'usuari per a la base de dades lliure DB, t� una nova versi� 0.51 en catal�.

M�s informaci�