dijous, setembre 02, 2004

Mem�ria de les linies de treball de PalmCAT


Categoria: PalmCAT - Qu� fem?

Avui la p�gina de baixada de PalmCAT fa un any. PalmCAT, despr�s d'uns mesos de disposar d'una p�gina de noticies, va comen�ar a donar serveis a la p�gina de baixada. Avui toca fer recompte:

Quines s�n les accions promogudes per PalmCAT en les seves 4 linies de treball:

1) Adaptaci� de programari de butxaca lliure al catal�.
- Localitzaci� de 28 programes lliures per a ordinadors de butxaca. Actualitzaci� 2-10-2005: Avui es poden trobar 36 programes en catal�.
- P�gina dels recursos per al traductor d'aplicacions.

2) Adaptaci� a totes les plataformes de butxaca, de continguts lliures que ja es troben en catal�.
- Adaptaci� de 32 documents per a ordinadors de butxaca. Actualitzaci� 2-10-2005: Avui es poden trobar 37 documents en catal�.

3) Informar de l'oportunitat que les plataformes de butxaca representen pel catal�.
- S�rie d'articles de divulgaci�: Com es fa?
- Participaci� a les II Jornades sobre el catal� a les noves tecnologies
- P�gina de PalmCAT a PalmSource
- Col�laboraci� amb la Regidoria de la Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona
- Participaci� al grup de treball La llengua catalana a la Societat del Coneixement
- M�ltiples contactes per correu electr�nic, visites, not�cies i notes de premsa i televisi�: PalmCAT a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya

4) Suport als programadors d'aplicacions per a la plataforma Palm.
- P�gina dels recursos per al programador
- S�rie d'articles sobre programaci�: Introducci� al desenvolupament d'aplicacions amb PalmOS

Versi� per imprimir (pdf)

Seg�ent: PalmCAT prepara una altre guia experta
Anterior: PalmCAT a PalmSource

Not�cies relacionades:
Quines s�n les l�nies de treball de PalmCAT
L'Ajuntament de Barcelona aposta pel programari lliure

0 Comentaris:

Post a Comment

|

Enllaços cap aquí:

Create a Link

<< Torna a la Portada